Προσφορές

Οδοντοτεχνικο εργαστήριο στο Ηράκλειο Κρήτης ζητά να προσλάβει οδοντοτεχνίτη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο : 2810221525.